Miễn trừ trách nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này áp dụng cho website 188bet Zo: https://88betzo.org/. Chính sách miễn trừ trách nhiệm website quy định các điều khoản và điều kiện mà người dùng đồng ý khi truy cập và sử dụng website này. Bạn vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng website. 

Mục đích

Mục đích của chính sách miễn trừ trách nhiệm này là để giới hạn trách nhiệm của 188bet Zo đối với việc sử dụng website của bạn.

Nội dung miễn trừ trách nhiệm

188bet Zo không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào phát sinh từ việc sử dụng website này, bao gồm:

  • Tổn hại do lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung website.
  • Tổn hại do virus hoặc phần mềm độc hại.
  • Tổn hại do gián đoạn hoặc lỗi truy cập website.
  • Tổn hại do việc sử dụng thông tin trên website này.
Miễn trừ trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm

Liên kết đến các trang web khác

Website này có thể chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của 188bet Zo. 188bet Zo không chịu trách nhiệm cho nội dung, tính chính xác hoặc tính hợp pháp của các trang web được liên kết.

Quyền sửa đổi

188bet Zo có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với 188bet Zo qua:

  • Địa chỉ: 86 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hotline:  0986249821
  • Website:  https://88betzo.org/
  • Email: [email protected]

Điều khoản chung

Chính sách này được điều chỉnh bởi luật pháp. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ chính sách này sẽ được giải quyết bởi pháp luật.

Lưu ý:

  • Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, bạn nên thường xuyên truy cập website để cập nhật thông tin mới nhất.
  • Chính sách này chỉ có hiệu lực đối với website 188bet Zo.

Cảm ơn bạn đã sử dụng website 188bet Zo!

BQT 188Bet Zo